Đóng

Cơ sở CHÍ VĨ - Chuyên cung cấp các loại cá giống

Chúng tôi đảm bảo chất lượng các loại giống cá Dứa, cá Chẽm, cá Hồng Mỹ, cá Đối Mục, cá Rô Phi...

Cơ sở CHÍ VĨ - Thu mua và phân phối các loại cá thương phẩm

Chúng tôi hỗ trợ người nuôi thu mua thương phẩm cá Dứa, cá Chẽm, cá Hồng Mỹ, cá Đối Mục, cá Rô Phi...

Cơ sở CHÍ VĨ - Thông tin hữu ích

Những kiến thức, kinh nghiệm và thông tin hữu ích về chọn giống và nuôi cá thương phẩm

Dịch vụ của chúng tôi

Cam kết chất lượng, hỗ trợ trọn đời và giá cạnh tranh